مدل آناتومی (دوره اول)

لیست مدل آناتومی دوره اول متوسطه

برای سفارش پک مدل آناتومی (دوره اول متوسطه)با شماره‌ 44057097 تماس حاصل بفرمایید یا از طریق تلگرام با شماره 09107215597 در ارتباط باشید
ردیف عنوان کالا مقدار
 1 مدل عضلات 1عدد
2 مدل کف پای سالم و بیمار 1عدد
3 مدل مقاطع سر 1عدد
4 مدل مقطع پوست با نمایش پلکانی لایه ها 1عدد
5 مدل میتوز در سلول گیاهی 1عدد
6 مدل قلب اندازه طبیعی 1عدد
7 مدل DNA 1عدد
 8 مدل گوش چهار تکه 1عدد
 9 مدل اسکلت انسان کوچکتر از اندازه طبیعی 1عدد
 10 مدل نیم تنه انسان در 1/4 اندازه طبیعی 1عدد
 11 مدل ساختمان گل 1عدد
 12 مدل برگ دولپه 1عدد
 13 مدل دستگاه گوارش 1عدد
 14 مدل دستگاه ادراری 1عدد
 15 مدل ساقه با برش پلکانی 1عدد
16 مدل سلول عصبی 1عدد
برای سفارش پک مدل آناتومی (دوره اول متوسطه)با شماره‌ 44057097 تماس حاصل بفرمایید یا از طریق تلگرام با شماره 09107215597 در ارتباط باشید