آموزش آزمایشگاهی

موسسه حکیمان بصورت کاملا تخصصی برای اولین بار در ایران، آموزش  آزمایشگاهی علوم تجربی را در مدارس بصورت تفکیکی آزمایشگاه فیزیک، آزمایشگاه شیمی و آزمایشگاه زیست شناسی اجرا میکند.
در این راستا کلاس‌های آموزشی تخصصی برای دبیران رسمی به صورت ضمن خدمت و دبیران غیر رسمی (با ارائه مدرک معتبر) برای مقاطع تحصیلی دوره اول، دوم متوسطه و دبستان برگزار می شود.

دوره‌های آموزش آزمایشگاهی  موسسه حکیمان بدین صورت است:

25 تا 35 ساعت آموزش‌  آزمایشگاهی

 

15 ساعت آموزش مهارت‌های کلاسداری با روش های هوش های چندگانه، هوش هیجانی،‌انگیزشی جان کلر و تفکر انتقادی

زمان و وضعیت دوره های آموزش آزمایشگاه دبیران(فیزیک)

خانم/آقا ظرفیت پذیرش تاریخ شروع ثبت‌نام زمان تعداد جلسات مقطع
ندارد 1.5 5 دوره ابتدایی
ندارد 1.5 6 دوره اول دبیرستان
ندارد 1.5 12 دوره دوم دبیرستان

زمان و وضعیت دوره های آموزش آزمایشگاه دبیران(شیمی)

خانم/آقا ظرفیت پذیرش تاریخ شروع ثبت‌نام زمان تعداد جلسات مقطع
ندارد 1.5 5 دوره ابتدایی

ندارد

1.5 6 دوره اول دبیرستان
ندارد 1.5 12 دوره دوم بیرستان

زمان و وضعیت دوره های آموزش آزمایشگاه دبیران(زیست‌شناسی)

خانم/آقا ظرفیت پذیرش تاریخ شروع ثبت‌نام زمان تعداد جلسات مقطع
ندارد 1.5 5 دوره ابتدایی
ندارد 1.5 6 دوره اول دبیرستان
ندارد 1.5 6 دوره دوم دبیرستان

برای آموزش و ثبت‌نام در دوره های تخصصی آموزش  آزمایشگاهی بر مبنای کتاب علوم تجربی کافیست یکی از راه های ارتباطی

زیر را انتخاب نمایید:

  02144035931

  hakiman.institute@gmail.com

  09339837107